Utagera på andra barn ett sätt att dämpa sin ångest

Den unga sexförövaren är ofta 13-14 år.
– Det är vanligen ett barn som är utanför och som tar kontakt med yngre barn, säger psykoterapeuten Börje Svensson vid Rädda barnens kriscentrum.