I coronatider

Den här våren råder undantagstillstånd. Sen i april har jag inte besökt någon arbetsplats. All kontakt, alla samtal har skett via Skype eller telefon. Ingen bra lösning jämfört med att i verkliga livet träffa klienter och dem jag handleder.

En viss oro kan jag känna då jag tänker på människor som redan innan coronaisoleringen levde i problematiska relationer. Relationer där svårigheter hanterades genom undvikanden, genom att leva separata liv utanför hemmet, genom att avleda konflikter eller genom att jobba mycket och odla sina separata intressen utanför hemmet. Eller de relationer som redan innan coronakrisen präglades av aggressiva bråk eller ännu värre, av våld. Vad händer nu bakom alla stängda dörrar? Ökar våldet i nära relationer, ökar barnmisshandeln? Jag gissar att det även finns relationer som på grund av isoleringen upptäcker sidor hos sig själva och hos sin partner som ökar kärleken och fördjupar samhörigheten.

I begränsad utsträckning kan jag ta emot förfrågningar om samtal och rådgivning. Det bästa är då att kontakta mig via mejl och därefter kan vi bestämma om kontakten ska fortsätta och i så fall på Skype eller telefon.

Fördömandet av Paolo Roberto har spårat ur

Nu går drevet igen

En känd och omtyckt tevepersonlighet har köpt sex av en prostituerad. Nu råder beröringsskräck. I media läser man inte ”sexköp med böter som påföljd”. Nu är det ”betald våldtäkt” det handlar om. Ingen vill kopplas ihop med Paolo Roberto. Hans goda mat blev äcklig, smittad av det skamliga sexköpet, och bortplockad från affärernas hyllor. Hans extrema fysiska livsstil, som haft många följare, har nu blivit falsk och motbjudande.

Nu ska Paolo Roberto raderas från det offentliga livet och förpassas till papperskorgen. Det är så många som snabbt vill positionera sig och fördöma. Att försöka reflektera när alla vindar blåser åt samma håll känns nästan farligt. Den som gör det riskerar att försvinna i samma papperskorg.

Söker förhöjd livskänsla

Paolo Roberto själv säger att han lider av ett självskadebeteende. När han har det som bäst måste han förstöra för sig själv. Den här gången blev det sexköp. Ingen orimlig tanke. Det är inte ovanligt att framgångsrika personer tar destruktiva risker där de sätter hela sin karriär på spel. I det extrema risktagande bor en förhöjd livskänsla, en kick, som den som har ett hål inom sig och som lätt blir uttråkad kan dras till.

Det totala fördömandet från omgivningen driver dessa personer ut i tystnadens och hemlighetsmakeriets mörker.

Själv har jag under trettio år direkt och indirekt behandlat förövare. Parallellt med det har jag i Rädda Barnens regi behandlat offer för sexuella övergrepp. Sedan några år tillbaka är jag handledare på en behandlingsenhet inom Stockholms socialförvaltning som heter KAST (köp av sexuella tjänster). Till KAST söker sig sexköpare och dessutom porrmissbrukare, som fastnat i sitt missbruk. Behandlingen är lyckad. Enligt behandlarnas egna beräkningar har cirka nittio procent av sexköparna slutat köpa sex när behandlingen är avslutad.

Hat och förakt hjälper inte

Om man ska förändra en sexköpare hjälper inte hat och förakt även om gärningarna de begår är moraliskt och mänskligt avskyvärda. Det är genom att skapa samarbetsallians där man stärker kränkarens vilja till förändring, ge hopp om att det går att hitta alternativa livsval, rent konkret analysera risksituationer och hitta strategier för att förhindra riskbeteenden. Det innebär inte att sopa problem under mattan eller att godta bortförklaringar.

Att köpa sex är en kränkande handling och ett utnyttjande. Men rent lagligt bedöms den inte som ett sexuellt övergrepp. Den som säljer sex är inte ett offer i lagens mening. Hon är ett vittne till det olagliga sexköpet. Det är staten som är målsägare. Paradoxalt nog är sexköp ett brott mot staten. En konstig konstruktion delvis på grund av att man konstruerat en lag där köpet är olagligt men inte försäljningen.

Det som är en fördel med lagen är att en gripen sexköpare inte sällan vänder sig till KAST för behandling då han blivit lagförd och bötfälld. Lagen har dels en preventiv verkan, men även en motiverande verkan för att få sexköparen att ta steget till behandling.

Fördömandet försvårar bättringen

Att socialt dödförklara dem som köpt sex är ingen bra metod för att skapa förändring. Det totala fördömandet från omgivningen driver dessa personer ut i tystnadens och hemlighetsmakeriets mörker. Att från den positionen söka hjälp till förändring är ett längre steg än om man liksom alkoholisten eller narkomanen kan prata med andra om sina problem utan att bli totalt fördömd.

Till dig Paolo, du är också välkommen att ta kontakt med KAST. Det är gratis.

Av Börje Svensson
Leg psykoterapeut

Läs debattartikeln på Expressen.se

Djävulen

Djävulen är en Värvet-dokumentär om en nätförövare som lyckats få unga tjejer att begå övergrepp på sig själva genom hot. Mannen dömdes för våldtäkt. Här är ett citat från domen

“Hi you look cute do you want your family to be killed in front of you and and your face posted on porn and rape sites with the text PLEASE FIND ME AND RAPE ME AND KILL MY FAMILY”

Jag är med i dokumentären som du kan lyssna på antingen på Värvets sida eller här nedanför.

Män kan inte våldtas

Här är en text jag skrev för programmet till pjäsen Män kan inte våldtas, som har premiär på Södra Teatern nu i februari 2019.
På sidorna 13-15 kan ni läsa min text De mest hatade.