Om mig

Börje Svensson, Fotograf: Idha Lindhag

Foto: Idha Lindhag

Behandling med mera:
I början av 1990-talet var jag en av två terapeuter som grundade och utvecklade Rädda Barnens Centrum för barn i Kris. Där behandlade vi och utvecklade kunskap om sexuellt utnyttjade pojkar. Vi erbjöd även behandling till unga förövare; barn och ungdomar som förgripit sig sexuellt på andra barn. Mottagningen utvidgades till att även erbjuda behandling till traumatiserade flyktingbarn och till barn som förlorat en nära anhörig. Det arbetet pågick fram till 2010 då Centrum för barn i Kris lades ner. Efter nedläggningen har jag fortsatt att verka i privat regi bland annat tillsammans med min kollega från Rädda Barnen psykolog Olof Risberg.

Sedan år 2000 har jag även behandlat vuxna förövare som begått sexuella övergrepp. Det arbetet inleddes med att jag en gång i veckan under elva år var terapeut på Norrtäljefängelsets sexualbrottsavdelning. Jag är en av få, kanske den enda i Sverige som under många år samtidigt arbetat med behandling av offer och förövare av sexuella övergrepp. Jag har kommit att specialisera mig på behandling och rådgivning i ärenden som rör offer och förövare av integritetskränkande handlingar, samt på krishantering.

Jag har ingått i Räddningsverkets stödstyrka för svenskar som drabbas av krig eller katastrofer utomlands. I Aleppo deltog jag som krisstödjare med fokus på barn som flytt från kriget i Libanon 2006. Vid tunnelbaneattacken i Londons 2005 var jag terapeut vid ett kriscentrum som upprättades i Svenska kyrkans lokaler.

Jag har deltagit i I Viking Lines säkerhetsarbete med fokus på kvinnors säkerhet under kryssningarna. Läs texten “Viking Line skapar advisory group för trygghetsfrågor“.

Nu arbetar jag bland annat som konsultterapeut och handledare på HVB Lappetorp där jag i samverkan med miljtöterapeuterna bedriver behandling av ungdomar som placerats där på grund av att de begått sexuella övergrepp på andra barn. Ett uppdrag som just nu ligger mig varmt om hjärtat är min handledning på KAST (köp av sexuella tjänster). En verksamhet inom Stockholms socialtjänst med fokus på behandling av sexköpare och porrmissbrukare

Handledning:
Sedan början på 1990 talet har jag parallellt med mitt terapeutiska arbete även haft en mängd handledningsuppdrag. Jag har handlett socialtjänst, barnpsykiatri, vuxenpsykiatri och familjerådgivning. Många handledningsuppdrag har jag haft inom rättsväsendet; polis, åklagare och domare. Under många år handledde jag vårdarna på Norrtäljefängelsets sexualbrottsavdelning samt programledare programledare och vårdare på anstalten Hall. Jag har även handlett personal på skyddade boenden för misshandlade kvinnor.

Konsultationer:
Inte sällan behöver handläggare, utredare eller behandlare någon att ”bolla” ett ärende med. Kanske räcker ett telefonsamtal eller en eller ett par träffar. I mån av tid tar jag mig an den typen av konsultationer.
När en arbetsplats drabbas av att en medarbetare misstänks för våld och/eller övergrepp uppstår en kris. Krisen drabbar såväl arbetskamrater som hela arbetsplatsen. Vid sådana tillfällen händer det att jag anlitas som stöd och rådgivning om hur arbetsplatsen ska hantera situationen.
Jag erbjuder även konsultationer och rådgivning till familjer och enskilda som drabbats av våld och/eller övergrepp. När en familjemedlem blir anmäld till polisen och misstänkt för sexuella övergrepp och/eller barnpornografiinnehav hamnar de närstående i kris. I sådana situationer kan jag anlitas såväl för den anmälde själv som för övriga som indirekt blir drabbade.

Föreläsningar: Jag föreläser om sexuella övergrepp och annat våld i nära relationer såväl utifrån ett offerperspektiv som från ett förövarperspektiv.

Böcker:
Under åren har jag även skrivit ett antal böcker som utgår ifrån mina erfarenheter av att arbeta terapeutiskt med såväl offer som förövare av sexuella övergrepp. En lista över böckerna hittar du i menyn under Böcker jag skrivit.