Vad säger man till sina barn?

I boken #metoo 100 berättelser & 10 frågor som behöver besvaras, har jag bidragit med några tankar om vad man kan säga till sina barn. Min text finns på sidan 132 i boken och går även att läsa här på sidan.

 

VAD SÄGER MAN TILL SINA BARN?

Först och främst, var ett gott exempel själv – handling påverkar mer än ord. Hur föräldrar agerar i konflikter; hur maktförhållandena ser ut mellan föräldrarna; vilket språk de har mot varandra. Hur arbetsfördelningen ser ut mellan föräldrarna påverkar barnens uppfattning kring respekt, gränser och ömsesidighet.

Föräldrar bör också visa känslor, särskilt pappor ska tänka på det; glada såväl som ledsna och arga. Det är viktigt att förstå egna och andras känslor.

Vidare måste det finnas en öppenhet mellan föräldrar och barn. Det bör finnas en atmosfär som är tillåtande, att kunna prata om vad som händer utan att föräldrarna blir rädda eller arga.

Om barnet berättar om en egen kränkning eller om någon kamrat som blivit kränkt bör föräldern sätta sig ner och intervjua barnet om alla detaljer. Att berätta i detalj om kränkande händelser är bearbetande och blir ett bra underlag för att reflektera kring hur kränkningar uppstår och vad man bör göra åt dem.

Gränser är ett viktigt tema när man pratar om mellan- mänskliga relationer. Hur nära är okej? Hur märker man när en annan person vill att man slutar?

Ömsesidighet är viktigt inte bara när det gäller sex utan även när det gäller vad man ska göra för aktiviteter tillsammans. Att inte dras med i något mot sin vilja och att vara lyhörd och lyssna in om den andre verkligen vill det man själv vill.
Genom att barnet tidigt i livet känner sig lyssnad på och sedd av sina föräldrar bygger man in medkänsla i sitt barn. Det är dessutom viktigt att man som förälder påminner barnet om att försöka leva sig in i hur det

är för andra som blir kränkta, mobbade, hamnar utanför kamratgemenskapen. Det är ett ständigt påverkansarbete som föräldrar bör tänka på själva och förmedla till sina barn.

Diskutera med barnen om vad som kan hända om man kränker någon annan, vilka konsekvenser kan det få på kort och på lång sikt. Känslomässiga? Kamratmässiga? Juridiska?

Sammanhanget är meningen med livet vilket har med anknytning att göra. Tillhörigheten till en grupp är så viktig att vi kan vara fullt beredda att nedvärdera vem som helst för att själva inte bli utstötta. Att utveckla den styrkan det behövs för att motverka grupptryck är en utmaning för barn och ungdomar. Jag tror att kända, goda förebilder hjälper.

 

Boken har producerats av Bokförlaget Max Ström,i samarbete 
med stiftelsen AllBright. isbn 978-91-7126-448-0

Den går bland annat att köpa här på Adlibris sida online.