Om mig

Börje Svensson, Fotograf: Idha Lindhag

Fotograf: Idha Lindhag

Behandling:
I början av 1990-talet var jag en av två terapeuter som grundade och utvecklade Rädda Barnens Pojkmottagning. Där gav vi behandling och utvecklade kunskap om sexuellt utnyttjade pojkar. Vi erbjöd även behandling till unga förövare; barn och ungdomar som förgripit sig sexuellt på andra barn. Det arbetet pågick fram till 2010 då Pojkmottagningen lades ner. Efter nedläggningen har jag fortsatt att verka inom Pojkmottagningen i privat regi tillsammans med min kollega från Rädda Barnen psykolog Olof Risberg.

Sedan år 2000 har jag även behandlat vuxna förövare som begått sexuella övergrepp. Det arbetet inleddes med att jag en gång i veckan under drygt tio år var terapeut på Norrtäljefängelsets sexualbrottsavdelning. Jag är en av få, kanske den enda i Sverige som under många år parallellt arbetat med behandling av offer och förövare av sexuella övergrepp, både unga och vuxna förövare. Jag har kommit att specialisera mig på behandling och rådgivning i ärenden som rör offer och förövare av integritetskränkande handlingar, samt på krishantering.

Jag har ingått i Räddningsverkets stödstyrka för svenskar som drabbas av krig eller katastrofer utomlands. Jag deltog som krisstödjare i stödstyrkan under kriget i Libanon 2006 och terroristattacken i Londons tunnelbana 2005. Just nu arbetar jag två dagar i veckan på HVB Lappetorp där jag i samverkan med miljtöterapeuterna bedriver behandling av ungdomar som placerats där på grund av att de begått sexuella övergrepp på barn.

Handledning:
Sedan början på 1990 talet har jag parallellt med mitt terapeutiska arbete även haft en mängd handledningsuppdrag. Jag har handlett socialtjänst, barnpsykiatri, vuxenpsykiatri och familjerådgivning. Många handledningsuppdrag har jag haft inom rättsväsendet; polis, åklagare och domare. Under många år handledde jag vårdarna på Norrtäljefängelsets sexualbrottsavdelning samt programledare. Jag har även handlett personal på skyddade boenden för misshandlade kvinnor. Just nu handleder jag programledare på anstalten Hall och kommer även att börja handledare vårdare på samma anstalt. Jag handleder även barnutredare inom polisen och en enhet inom socialtjänsten som bland annat arbetar med sexköpare. På HVB Lappetorp har jag även handledning av personal.

Konsultationer:
Inte sällan behöver handläggare, utredare eller behandlare någon att ”bolla” ett ärende med. Kanske räcker ett telefonsamtal eller en eller ett par träffar. I mån av tid tar mig an den typen av konsultationer.

När en arbetsplats drabbas av att en medarbetare misstänks för våld och/eller övergrepp uppstår en kris. Krisen drabbar såväl arbetskamrater som hela arbetsplatsen. Vid sådana tillfällen händer det att jag anlitas som stöd och rådgivning om hur arbetsplatsen ska hantera situationen.

Jag erbjuder även konsultationer och rådgivning till familjer och enskilda som drabbats av våld och/eller övergrepp. När en familjemedlem blir anmäld till polisen och misstänkt för sexuella övergrepp och/eller barnpornografiinnehav hamnar de närstående i kris. I sådana situationer kan jag anlitas såväl för den anmälde själv som för övriga som indirekt blir drabbade.

Föreläsningar:
Jag föreläser om sexuella övergrepp och annat våld i nära relationer såväl utifrån ett offerperspektiv som från ett förövarperspektiv.

Böcker:
Under åren har jag även skrivit ett antal böcker som utgår ifrån mina erfarenheter av att arbeta terapeutiskt med såväl offer som förövare av sexuella övergrepp. En lista över böckerna hittar du i menyn under Böcker jag skrivit.